Με έδρα την Τρίπολη, έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Διοικητικών Δικαστηρίων, το δικηγορικό γραφείο Αναστασίου και Ηλία Κοκκίνη, που λειτουργεί από το 1977, παρέχει νομικές υπηρεσίες, δικαστικές και συμβουλευτικές, με εφόδια την πλούσια εμπειρία, τη συνεχή μελέτη και κατάρτιση και τον επιμελή χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει. Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, με σημαντική εμπειρία από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και επιστημονική κατάρτιση. Βεβαίως, η ενότητα του δικαίου και ο εναλλασσόμενος ρόλος του κράτους (οικονομικός παρεμβατισμός ή laissez-faire), επιβάλλουν την καλή γνώση του δικαίου και της μεθοδολογίας του. Έτσι το γραφείο μας χειρίζεται επιπλέον, με επιμέλεια και αποτελεσματικότητα, υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου, αστικού κι εμπορικού δικαίου και ειδικά θέματα δικαίου των ακινήτων.  Συνεργάτης του γραφείου η Συμβολαιογράφος Τρίπολης, Μάρθα Αθανασούλια – Κοκκίνη.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Τομείς Δικαίου

Διοικητικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Αστικό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Αρθρογραφία

Χρήσεις γης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και η διάταξη του άρθρου 28 § 2 του ν. 4442/2016

Η ιδέα που διατρέχει την εισήγηση αφορμάται εξ ενός συστήματος της κλασικής μηχανικής: ότι η τουριστική ανάπτυξη, ως συνισταμένη δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας,

Περισσότερα

Αντισυνταγματικός ο διαγωνισμός συμβολαιογράφων ως προς τον περιορισμό προτίμησης για μια μόνο ειρηνοδικειακή περιφέρεια

3. Επειδή, με την αίτηση αυτή οι αιτούντες ζητούν την ακύρωση: α) της υπ’ αριθ. 32779/9.6.2010 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Περισσότερα

Η συνταγματικότητα της κατάργησης της «δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης» ως λόγου χορήγησης αναστολής εκτέλεσης

Η νέα ρύθμιση του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΔ, απαλείφοντας τη «δυσχερώς επανορθώσιμη» βλάβη από τους λόγους αναστολής εκτέλεσης, δεν επεδίωξε, κατ’ ουσίαν, περιορισμό

Περισσότερα

© Copyright 2019 Κοκκίνης Ηλίας