Πλούσια εμπειρία

Eπιμέλεια & Aποτελεσματικότητα

Με έδρα την Τρίπολη, έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Διοικητικών Δικαστηρίων, το δικηγορικό γραφείο Αναστασίου και Ηλία Κοκκίνη, που λειτουργεί από το 1977, παρέχει νομικές υπηρεσίες, δικαστικές και συμβουλευτικές, με εφόδια την πλούσια εμπειρία, τη συνεχή μελέτη και κατάρτιση και τον επιμελή χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει. Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, με σημαντική εμπειρία από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και επιστημονική κατάρτιση. Βεβαίως, η ενότητα του δικαίου και ο εναλλασσόμενος ρόλος του κράτους (οικονομικός παρεμβατισμός ή laissez-faire), επιβάλλουν την καλή γνώση του δικαίου και της μεθοδολογίας του. Έτσι το γραφείο μας χειρίζεται επιπλέον, με επιμέλεια και αποτελεσματικότητα, υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου, αστικού κι εμπορικού δικαίου και ειδικά θέματα δικαίου των ακινήτων.  Συνεργάτης του γραφείου η Συμβολαιογράφος Τρίπολης, Μάρθα Αθανασούλια – Κοκκίνη.

Ηλίας Κοκκίνης,
Δικηγόρος

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Τομείς Δικαίου

Διοικητικό δίκαιο

Διοικητικές διαφορές/ παροχή νομικών συμβουλών κατά τη διοικητική διαδικασία

Ποινικό δίκαιο

Αστικό δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών και παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων

ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Αρθρογραφία

Ειδικά θέματα

Εκκλησιαστικό Δίκαιο: (Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Ιερών Μονών, χειρισμός υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με

Περισσότερα

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Θέματα Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου – Θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως δημοσίων υπαλλήλων • Διορισμός • Μετακίνηση, απόσπαση • Θέση σε αργία (δυνητική, αυτοδίκαιη) • Έκπτωση – Πειθαρχικό Δίκαιο

Περισσότερα

Θέματα Ο.Τ.Α.

• Δημοτικά τέλη – φόροι Διαδικασία τεκμηρίωσης, εκδόσεως και νομίμου δημοσιεύσεως των κανονιστικών αποφάσεων περί καθορισμού των συντελεστών των δημοτικών φόρων και τελών. Διαδικασία ατομικής

Περισσότερα