Τομείς Δικαίου

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, με σημαντική εμπειρία από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και επιστημονική κατάρτιση. Βεβαίως, η ενότητα του δικαίου και ο εναλλασσόμενος ρόλος του κράτους (οικονομικός παρεμβατισμός ή laissez-faire), επιβάλλουν την καλή γνώση του δικαίου και της μεθοδολογίας του. Έτσι το γραφείο μας χειρίζεται επιπλέον, με επιμέλεια και αποτελεσματικότητα, υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου, αστικού κι εμπορικού δικαίου και ειδικά θέματα δικαίου των ακινήτων.
Συνεργάτης του γραφείου η Συμβολαιογράφος Τρίπολης, Μάρθα Αθανασούλια – Κοκκίνη.

Διοικητικό δίκαιο

Λατομεία και δασική νομοθεσία. (Χωροθέτηση, άσκηση της εξορυκτικής δραστηριότητας σε προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές του δικτύου NATURA 2000), έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έγκριση από άποψη αρχαιολογικής νομοθεσίας, έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση, διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, έγκριση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης, καθορισμός λατομικών περιοχών, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση).

Πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία (άδειες οικοδομής και
κατεδαφίσεως, παρεκκλίσεις, κυκλοφοριακή σύνδεση κλπ), της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

Κατασκευή έργων υποδομής και δικτύων.

Τουριστικές εγκαταστάσεις. Αδειοδότηση ολοκληρωμένων τουριστικών εγκαταστάσεων, μεμονωμένων ξενοδοχειακών μονάδων, συνεδριακών κέντρων, τουριστικών μονάδων ειδικού σκοπού.

Δίκαιο προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς

Δημόσιοι υπάλληλοι. Πρόσληψη, διορισμός, υπηρεσιακή κατάσταση,
πειθαρχικά, διοικητικά μέτρα

Παραγωγικές κι επιχειρηματικές δραστηριότητες, βιομηχανική νομοθεσία, εγκατάσταση επιχειρήσεων.

Διαχείριση αποβλήτων.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ομοειδείς επιχειρήσεις (εστιατόρια – αναψυκτήρια, κινηματογράφοι κ.α.). Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, υπαίθριο εμπόριο κλπ.

Τουριστικές εγκαταστάσεις. Αδειοδότηση ολοκληρωμένων τουριστικών εγκαταστάσεων, μεμονωμένων ξενοδοχειακών μονάδων, συνεδριακών κέντρων, τουριστικών μονάδων ειδικού σκοπού.

Πρόσβαση και άσκηση ελευθέρων επαγγελμάτων (ιατροί, συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κλπ)

Αστικό δίκαιο

Ακίνητα – κτηματολόγιο – εμπράγματο δίκαιο
Εμπορικές διαφορές, εταιρίες, δίκαιο των συμβάσεων
Κληρονομικές διαφορές
Σωματεία, συνεταιρισμοί

Ποινικό δίκαιο

Παράβαση καθήκοντος, απιστία και εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων
Οικονομική εγκληματικότητα και εγκλήματα περιουσιακών αγαθών (απάτη, υπεξαίρεση, καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, συκοφαντικη δυσφήμηση κλπ)
Προστασία περιβάλλοντος, οικοδομική δραστηριότητα κλπ
Εγκλήματα περί τα υπομνήματα (πλαστογραφία κλπ)

© Copyright 2019 Κοκκίνης Ηλίας