Οκτώβριος 2019

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Χρήσεις γης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και η διάταξη του άρθρου 28 § 2 του ν. 4442/2016

Η ιδέα που διατρέχει την εισήγηση αφορμάται εξ ενός συστήματος της κλασικής μηχανικής: ότι η τουριστική ανάπτυξη, ως συνισταμένη δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα »

Αντισυνταγματικός ο διαγωνισμός συμβολαιογράφων ως προς τον περιορισμό προτίμησης για μια μόνο ειρηνοδικειακή περιφέρεια

3. Επειδή, με την αίτηση αυτή οι αιτούντες ζητούν την ακύρωση: α) της υπ’ αριθ. 32779/9.6.2010 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα »

Η συνταγματικότητα της κατάργησης της «δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης» ως λόγου χορήγησης αναστολής εκτέλεσης

Η νέα ρύθμιση του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΔ, απαλείφοντας τη «δυσχερώς επανορθώσιμη» βλάβη από τους λόγους αναστολής εκτέλεσης, δεν επεδίωξε, κατ’ ουσίαν, περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα »

Το έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος υποψηφίου σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

Κρίσιμο στοιχείο για τη συνδρομή του εννόμου συμφέροντος του αιτούντος υποψηφίου, που αμφισβητεί τη νομιμότητα του αποκλεισμού του και την, κατ’ ακολουθίαν τούτου, κήρυξη άγονης

Διαβάστε περισσότερα »

Contra legem ερμηνεία κατά τη στάθμιση των συμφερόντων τρίτων και του δημoσίου συμφέροντος

Οι πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν τον ευαίσθητο τομέα της ρύπανσης του περιβάλλοντος πρέπει, κατ’ αρχήν, να εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος…

Διαβάστε περισσότερα »